nabídka stavebních prací

Nátěry fasád

Pro nátěry fasád používáme kvalitní fasádní barvy renomovaných výrobců. Kromě reprezentace Vás a Vašeho domova, chrání fasáda Váš dům před mrazem, vlhkostí a deštěm. Tím, že budeme o Vaši fasádu pravidelně pečovat, zvýšíme životnost zdí a celého domu.

stříkané fasádní omítky

Jedná se o takzvanou stříkanou fasádní omítku. Stříkání fasádní omítky má proti klasickému ručnímu způsobu několik zásadních výhod. První z nich je výrazně rychlejší aplikace fasádní omítky. Stříkanou fasádní omítku budete mít hotovou dvakrát až třikrát rychleji než omítku nanášenou ručně.

Výhodou je  jednotvárnost omítky, kterou lze stříkat  i za  teplejšího počasí a můžete se vracet  již do zaschlé omítky, pokud by se muselo, což u tahané omítky nelze.

Zateplení fasád

Zateplení budov či fasád je metoda revitalizace staveb s nedostatečnou tepelnou izolací. Snižuje náklady na vytápění i chlazení domu, zdivo nepromrzá – přináší energetické úspory. Při dobrém provedení může ušetřit až 50 % tepelné energie. Většinou se vytváří tak, že se na fasádu budovy přidá izolant, jako například polystyren o přibližné tloušťce 15 centimetrů. Často se vyměňují také okna a jsou nahrazována novými plastovými.

Zednické práce

Zabýváme se stavbou, opravami a částečně i bouráním konstrukčních částí staveb, ke kterým patří základy stavby, zdi a příčky, podklady podlah a stropy. Pracujeme především se stavebními hmotami s obsahem vody, např. pro základy a podlahy s betonem, stavební prvky, cihly, pórobetonové tvárnice, atd. Pracujeme nejen s  maltou či stavebním lepidlem. Povrchy stěn a stropu upravujeme omítkou, keramické obklady stěn a podlah lepíme speciálním lepidlem. Pracujeme i s montovanými díly jako je sádrokarton.

Malířské práce

Malířské práce jsou jedny z prací (posledních prací dokončovacího cyklu), jimiž se stěnám a stropům dává konečný vzhled strukturální, barevný a estetický. Maluje se na nových omítkách, starých omítkách, jiných podkladech (např. legátových nebo dřevotřískových deskách apod.).

Výkopové a drenážní práce

Drenáž je odstranění nadměrně nahromaděné tekutiny z jakékoli oblasti stavby, kde nemá být. Jak již bylo uvedeno, tento koncept je široce používán ve stavebnictví. Při plánování výstavby jakékoli budovy je třeba věnovat zvláštní pozornost odvodňovacím systémům, protože voda obsažená v zemi se může velmi rychle proměnit v nepřítele a zničit základ budovy. Aby se těmto problémům předešlo, je nutné ještě před stavbou budovy přemýšlet o tom, jak bude drenáž uspořádána.